Tae Kwon Do Academies Norway

Tae Kwon Do Academies Norway

Vi har oppdaget at stadig flere instruktører ønsker å drive som fulltidsinstruktører og ha sitt eget academy/skole.
I dette samarbeidet er forholdene lagt til rette for å utveksle erfaringer og det tekniske med andre instruktører innen Tae Kwon Do som har drevet både i inn og utland. Også med andre stilarter og forbund. Vi mener at et samarbeid mellom internasjonale og nasjonale instruktører som eier og driver egne akademi fører til utvidelse og at utviklingen innen Tae Kwon Do øker. Vi vil også gjerne oppfordre alle martial arts utøvere om å stille seg åpne til et forslag om å kunne trene og utveksle erfaringer slik at forståelsen for martial arts kan utvides.

Think of the future…
Hva vi er, er resultatet av hva vi tenker.
Tren Tae Kwon Do hos Tae Kwon Do Academies Norway
….make the future!

Vår målsetting er å undervise og øke kunnskapen og forståelsen av Tae Kwon Do’s aspekter. Vi tror at mennesker vil bidra til å skape sin egen framtid. Vi tror at mennesker som kjenner sin hensikt vil skape de beste resultater.

Vi tror at menneskene gjør en forskjell.

Share