Grunnprinsipper

  • Høflighet
  • Ærlighet
  • Iherdighet
  • Selvkontroll
  • Ukuelig ånd