Elevenes ed

Elevenes ed
  • Jeg skal følge grunnprinsippene i Tae Kwon Do
  • Jeg skal respektere instruktøren og seniorelevene
  • Jeg skal aldri misbruke Tae Kwon Do
  • Jeg skal bli en forkjemper for frihet og rettferdighet
  • Jeg skal bygge en fredligere verden
Share