Beltegrader

Beltegrader

Det er i alt 19 grader fordelt på 6 farger og er delt inn i to grupper:

  • Fargede belter og sorte belter med hver sin symbolikk
  • Fargede belter består av hvitt, gult, grønt, blått og rødt belte med to grader på hver farge og starter på 10.Gùp (grad) opp til 1.Gùp.
  • Sort belte starter på I.Dan (rang) og går til IX.Dan. Disse er delt i grupper på 3 og 3:
  • I. til III. Dan – Elever og assisterende instruktører
  • IV. til VI. Dan – Hovedinstruktører og Internasjonale instruktører
  • VII. til IX. Dan – Master Instruktører

Tae Kwon Do har følgende graderingssystem for sine elever:

10. gup hvitt belte for nybegynnere
9. gup hvitt belte med en gul stripe
Symboliserer harmløshet, og at en nybegynner har liten kunnskap i Tae Kwon Do.
8. gup gult belte
7. gup gult belte med en grønn stripe
Symboliserer jorden, hvorfra en plante slår rot og springer ut. Grunnlaget for Tae Kwon Do blir lagt.
6. gup grønt belte
5. gup grønt belte med en blå stripe
Symboliserer plantens vekst, og ferdigheter i Tae Kwon Do begynner å utvikle seg.
4. gup blått belte
3. gup blått belte med en rød stripe
Symboliserer himmelen som planten vokser mot, en gjenspeiling av elevens fremgang i Tae Kwon Do.
2. gup rødt belte
1. gup rødt belte med en sort stripe
Symboliser fare, en advarsel til en motstander om å holde seg unna, og at eleven må trene selvkontroll.
I. Dan Sort belte
II. Dan Sort belte osv
Motsatt av hvitt. Symboliserer modenhet, perfeksjon i Tae Kwon Do. Det indikerer også at bæreren er upåvirket av mørke og fare
Share