Norway Taekwon-Do Association er etablert !

feb 02, 12 Norway Taekwon-Do Association er etablert !

Norway Taekwon-Do Association mål er å forene ulike kampsporter i ett felles norsk forbund, hovedsaklig innenfor Taekwon-Do og Kickboksing. NTA vil fungere som hovedforbund med tilhørende særforbund, således vil tilsluttede kampsportorganisasjoner organiseres som særforbund under NTA paraplyen. ITAN vil fra 2012 være organisert under NTA som et eget særforbund. Informasjon om NTA: ntkda.no

Share