Internasjonal Instruktørkurs i London 12.-14.juni 2009

Den 12.-14. juni 2009 ble det holdt et internasjonalt instruktørkurs for 4.dan og oppover i London. Kurset, som ble ledet av Presidenten i ITF, Grandmaster Choi Jung Hwa, er det første i sitt slag. Til sammen var det 84 deltakere (14 mastere og 70 instruktører) fra USA, Australia, Argentina, Canada, Spania, Tyskland, Nederland,...

read more